پروژه های راه اندازی شده

آذر هنگام البرز

شرکت آذرآهنگام البرز

آلومینیوم حبیبی

شرکت آلومینیوم حبیبی

بهمن پروفیل

شرکت بهمن پروفیل

سوخت آما

شرکت سوخت آما

شرکت اروند چرخ رفسنجان

شرکت اروند چرخ رفسنجان

شرکت ماشین سازی تاشا

شرکت ماشین سازی تاشا

راه های تماس

تماس با ما


کرج ، شهرک یاس ، مجتمع نیکان واحد 31


34277851 026

34277499 026

09352292109

info@ashak.co.ir