گاورنر گازوییل

گاورنر گازوییل در مشعل های گازوییلی برای متناسب کردن سوخت عبوری نسبت به هوای مشعل استفاده می شود. برای داشتن فشار سوخت عبوری متناسب با فشار هوای احتراق از گاورنر استفاده می شود. وظیفه گاورنر این است که میزان تناسب سوخت و هوا را در تمام مدت راه اندازی، ثابت نگه دارد و با تغییرات مقدار هوای ورودی مشعل، مقدار جریان عبوری سیال را تغییر دهد.

توضیحات تکمیلی

یکی از مشکلات در به دست آوردن بهترین نسبت سوخت به هوا به صورت دستی، نیازبه تغییر مداوم میزان گاز و هوا در محدوده حداقل تا حداکثر شعله است. گاورنر سوخت مایع مدل AOR بهره بردار را قادر می سازد تا با تغییر میزان هوا به صورت خودکار، میزان سوخت مایع را تغییر داده و نسبت سوخت مایع به هوا را دربهترین حالت ممکن قرار دهد. گاورنر مدل AOR امکان کار با گازوئیل و مازوت پیشگرم شده وسوخت مایع های مشابه را دارد. گاورنر با سوخت مایع کار می کند و نسبت فشار آن به هوا 30 به 1 است. فشار سوخت ورودی گاورنر 40 تا PSIG 100 است و حداکثر 120 درجه سانتیگراد حرارت را تحمل می کند. ظرفیت این گاورنرها 50 تا 800 لیتر در ساعت بوده و عمده کاربرد آن تنظیم مکانیکی خودکار نسبت سوخت مایع به هوای احتراق است. برای فهم بهتر نحوه عملکرد این تجهیز به کاتالوگ محصول مراجعه فرمایید.

جدول ظرفیت

AOR
  50 AOR     50 لیتر در ساعت
  150 AOR     150 لیتر در ساعت
  400 AOR     400 لیتر در ساعت  
  600 AOR     600 لیتر در ساعت
  800 AOR       800 لیتر در ساعت

راه های تماس

تماس با ما


کرج ، شهرک یاس ، مجتمع نیکان واحد 31


34277851 026

34277499 026

09352292109

info@ashak.co.ir