گاورنر گازوییل

گاورنر گازوییل در مشعل های گازوییلی برای متناسب کردن سوخت عبوری نسبت به هوای مشعل استفاده می شود. برای داشتن فشار سوخت عبوری متناسب با فشار هوای احتراق از گاورنر استفاده می شود. وظیفه گاورنر این است که میزان تناسب سوخت و هوا را در تمام مدت راه اندازی، ثابت نگه دارد و با تغییرات مقدار هوای ورودی مشعل، مقدار جریان عبوری سیال را تغییر دهد.

راه های تماس

تماس با ما


کرج ، شهرک یاس ، مجتمع نیکان واحد 31


34277851 026

34277499 026

09352292109

info@ashak.co.ir