نازل گازوییل

نازل گازوییل برای پاشش مناسب سوخت در مشعل به کار می رود. نازل اغلب لوله کوچکی است با سطح مقطع های مختلف که می توان برای عبور سیال از آن استفاده کرد؛ به این صورت که گازوییل با فشار وارد نازل شده و نازل آن را اتمیزه (پودر) می کند.

چگونگی انتخاب نازل برای مشعل های گازوئیل سوز

برای ایجاد احتراق در مشعل های با سوخت مایع و به منظور افزایش سطح تماس سوخت با اکسیژن، لازم است ابتدا سوخت به صورت پودر مخلوط با هوا تبدیل شود که این کار در مشعل های با سوخت مایع برعهده نازل ها است.

یكی از مواردی كه معمولاً كارشناسان تاسیسات با آن مواجه می شوند - به ویژه با توجه به اهمیت مبحث بهینه سازی مصرف سوخت - انتخاب نازل برای مشعل های گازوئیل سوز است. برای انتخاب صحیح نازل سوخت مشعل گازوئیل سوز باید سه عامل زیر مورد توجه قرار گیرند:

- مقدار دبی گازوئیل (عدد گالن تعیین شده روی هر نازل)

- زاویه پاشش گازوئیل (زاویه تعیین شده روی هر نازل)

- شكل پاشش گازوئیل (حروف B ، H ، S و ... تعیین شده روی هر نازل)

تعیین مقدار دبی گازوئیل (عدد گالن تعیین شده روی هر نازل)

بطور معمول اگر ارزش حرارتی هر لیتر گازوئیل معادل 8500 كیلو كالری در نظر گرفته شود و حجم هر گالن معادل 3.785 لیتر باشد، ارزش حرارتی یك گالن گازوئیل معادل است با 8500 ضرب در 3.785 که برابر است با 32000کیلوکالری. مطابق مطلب فوق عدد نازل مورد نیاز برای مشعلهای گازوئیل سوز 220 هزار کیلوکالری (اصطلاحا مشعل 5 تا 7) باید معادل 220000 تقسیم بر 32000 باشد که برابر با 6.8 Us Gal می شود؛ در حالی كه این عدد معمولا برای مشعل فوق 3.5 Us Gal می شود.

تعیین زاویه پاشش گازوئیل (زاویه تعیین شده روی نازل)

در رابطه با زاویه پاشش در نازلهای گازوئیل، با توجه به طول دیگ اقدام می شود؛ یعنی اگر طول دیگ یا محفظه احتراق هیتر زیاد باشد یا تعداد پره های دیگ های چدنی بیش از 10 عدد باشد، از نازلهای 45 درجه و اگر طول دیگ كوتاه باشد از نازلهای 60 یا 80 درجه استفاده می شود. باید توجه داشت که از نازلهای 30 درجه برای دیگهای حرارت مركزی بجز در موردی كه سازنده دیگ توصیه كرده باشد استفاده نشود.

راه های تماس

تماس با ما


کرج ، شهرک یاس ، مجتمع نیکان واحد 31


34277851 026

34277499 026

09352292109

info@ashak.co.ir