محصول – مشعل شعله مسطح

این نوع از مشعل ها برخلاف سایر مشعل ها که شعله ای به صورت طولی در امتداد طول کوره دارند، شعله ای کوتاه و در عرض بلوک مشعل ایجاد می کنند و از برخورد شعله با محصولات یا قطعات داخل کوره جلوگیری می کنند. موارد کاربرد این نوع از مشعل ها در کوره های گالوانیزه و پخت رنگ و کوره های دوار و ذوب بوته ای است.

راه های تماس

تماس با ما


کرج ، شهرک یاس ، مجتمع نیکان واحد 31


34277851 026

34277499 026

09352292109

info@ashak.co.ir