فیلتر گاز

فیلتر گاز برای جلوگیری از ورود ذرات جامد باقی مانده در خطوط لوله گاز به ویژه در ایستگاه های تقلیل فشار کاربرد دارد. این فیلترها با نصب در ابتدای مسیر جریان سیال، با گرفتن ذرات معلق جامد موجود در جریان گاز از آسیب دیدن تجهیزات گازی نصب شده در خط انتقال گاز به مشعل جلوگیری می کند.

راه های تماس

تماس با ما


کرج ، شهرک یاس ، مجتمع نیکان واحد 31


34277851 026

34277499 026

09352292109

info@ashak.co.ir