فیلتر گازوییل

فیلتر گازوییل برای جلوگیری از ورود ذرات جامد باقی مانده در خطوط لوله گازوییل کاربرد دارد. این فیلترها با نصب در ابتدای مسیر جریان سیال، با گرفتن ذرات معلق جامد موجود در لوله از آسیب دیدن تجهیزات گازوییلی نصب شده در خط انتقال سیال به مشعل جلوگیری می کند، زیرا این ذرات با عبور از مسیر، باعث انسداد نازل گازوییل می شود.

راه های تماس

تماس با ما


کرج ، شهرک یاس ، مجتمع نیکان واحد 31


34277851 026

34277499 026

09352292109

info@ashak.co.ir