فشارسنج گازوییل

فشار پارامتری است که در مباحث کنترل فرآیند و قطعات ابزار دقیق بسیار مهم و حائز اهمیت است. از این وسیله در کوره ها برای اندازه گیری فشار گازوییل در خطوط استفاده می شود. فشارسنج در دو نوع عقربه ای و دیجیتال در بازار موجود است. صفحه این فشارسنج ها به صورت PSI و BAR مدرج شده است.

راه های تماس

تماس با ما


کرج ، شهرک یاس ، مجتمع نیکان واحد 31


34277851 026

34277499 026

09352292109

info@ashak.co.ir