شیر پیستونی

این نوع شیر دارای یک پیستون و پیچ موجود در مرکز آن است. این شیر برای تنظیم دقیق میزان گاز ورودی مشعل مورد استفاده قرار می گیرد. شیر پیستونی دارای دامنه وسیع برای تغییر به صورت میلی بار می باشد و به همین دلیل به آن شیر تنظیم دقیق نیز گفته می شود.

راه های تماس

تماس با ما


کرج ، شهرک یاس ، مجتمع نیکان واحد 31


34277851 026

34277499 026

09352292109

info@ashak.co.ir