شیر شیاری گازوییل

بعد از تعدیل کردن حالت شعله کوتاه به شعله بلند و برعکس، نسبت سوخت به هوا توسط گاورنر کنترل می شود، اما تنظیمات نهایی لازم جهت ترکیب مناسب هوا با سوخت به وسیله شیر شیاری انجام می شود که این کار باعث می شود به این شیر، شیر تنظیم دقیق گازوییل نیز گفته شود.

راه های تماس

تماس با ما


کرج ، شهرک یاس ، مجتمع نیکان واحد 31


34277851 026

34277499 026

09352292109

info@ashak.co.ir