شیر شیاری گازوییل

این شیر قبل از ورودی نازل گازوییل به مشعل قرار می گیرد و پس از رعایت نسبت سوخت توسط گاورنر گازوییل، با توجه به هوای ورودی مشعل می توان از آن برای تنظیم بهتر شعله در نوسانات سوخت استفاده کرد.

راه های تماس

تماس با ما


کرج ، شهرک یاس ، مجتمع نیکان واحد 31


34277851 026

34277499 026

09352292109

info@ashak.co.ir